صفحات کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

دکتر رضا احمدی کهنعلی، دانشگاه هرمزگان، دانشیار، مدیریت تولید، گرایش تولید و عملیات Ahmadi@hrmozgan.ac.ir / دکتر عباداله بانشی، دانشگاه هرمزگان، استادیار، مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی e.baneshi@gmail.com / دکتر حسن بیابانی، دانشگاه هرمزگان، استادیار، مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی biabani@hormozgan.ac.ir / دکتر محمدرضا بهبودی، استادیار، مدیریت دولتی، گرایش مدیریت کسب و کار، سیستم های اطلاعاتی کسب و کار و مدیریت دانش behboudi@hormozgan.ac.ir / دکتر طیبه عباس نژاد، استادیار، مدیریت، گرایش تحقیق در عملیات t.abbasnejad@gmail.com / دکتر سید محمد اعرابی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی / دکتر علیرضا کوشکی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، استادیار، مدیریت دولتی / دکتر مسعود ربیعه، دانشگاه شهیدبهشتی، استادیار، مدیریت صنعتی، شماره تماس ۲۹۹۰۲۲۶۳ / دکتر علی جمشیدی، رئیس دانشگاه پیام نور تهران، دکتری مدیریت منابع انسانی / دکتر پیام شجاعی، دانشگاه شیراز، استادیار، مدیریت pshojaei@shirazu.ac.ir / دکتر مسلم علی محمد لو، دانشگاه شیراز، استادیار، مدیریت، ۳۶۱۳۴۴۲۲ moslemaml@shirazu.ac.ir / دکتر سید هادی میر قادری، دانشگاه شیراز، استادیار، مدیریت mirghaderi@shirazu.ac.ir / دکتر حبیب اله رعنایی کردشولی، دانشگاه شیراز، دانشیار، مدیریت منابع انسانی / دکتر سید نجم الدین موسوی، دانشگاه لرستان، استادیار، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی mousavi.na@lh.ac.ir / دکتر محمدجواد سلجوقی، دانشگاه امام رضا (ع) / دکتر عظیم الله زارعی، دانشگاه سمنان، مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات-سیستمها، azimzarei@yahoo.com / دکتر داریوش محمدی زنجیرانی، دانشگاه اصفهان، مدیریت صنعتی-برنامه ریزی و عملیات-مدیریت تولید و عملیات، d.mohamadi[at]ase.ui.ac.ir / دکتر پیمان متقی، دانشگاه قم، مدیریت صنعتی، 02532103905 / دکتر فرهاد وفایی، دانشگاه کردستان،استادیار، مدیریت صنعتی-پژوهش عملیاتی / دکتر سید سعید میرواحدی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مديريت بازرگاني، گرايش بازاريابي بین الملل، دکترای مدیریت گرایش کارآفرینی و بازاریابی، دانشگاه کنتربری نیوزیلند / دکتر داوود حسین پور، دانشگاه علامه طبابایی تهران، استادیار، دکترای مدیریت دولتی -گرایش تصمیم گیری / دکتر میرعلی سیدنقوی، دانشگاه علامه طبابایی تهران، دکترای مدیریت دولتی
6

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L