صفحات کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

زمان دریافت مقالات تا 15/1/97

داوری مقالات 26/1/97 تا 10/2/97

اعلام مقالات پذیرفته شده و اتمام اثبت نام 11/2/97 تا 18/2/97

زمان برگزاری 19/2/97 و 20/2/97 

3

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L