صفحات کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

دریافت مقالات تمدید شد

دریافت مقالات تمدید شد

بنا به درخواست تعدادی از پژوهشگران دریافت مقالات تا 31 فروردین ماه سال جاری تمدید شد

5

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L