صفحات کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

جلسه شورای دبیرخانه کنفرانس با مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کار هرمزگان

جلسه شورای دبیرخانه کنفرانس با مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کار هرمزگان

در این جلسه که به همت جناب دکتر بانشی و سرکار خانم روتابی برگزار شد، در خصوص مواردی از قبیل بررسی محور های همایش و تاکید بر راه های توسعه اشتغال زایی روستایی در روز کنفرانس، برگزاری کارگاه های آموزشی برای صاحبان کسب و کار و همچنین آموزش های کارآفرینی به دانشجویان برای ورود به بازار کار و همزمان با کنفرانس در سالن های جانبی، گفت و گو شد. همچنین جناب آقای ابراهیمی به عنوان مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کار، رفاه و امور اجتماعی هرمزگان بر کمک آن اداره و دعوت از کارآفرینان برای حضور موثر در فرایند برگزاری کنفرانس تاکید کردند.

3

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L