فراخوان کنفرانس

فراخوان کنفرانس

نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان در تاریخ 25 لغایت 26 بهمن ماه 1396 برگزار می گردد

ادامه مطلب »